Avfall

Återvinningsbart avfall

Vi arbetar med återvinning av olika typer av restavfall.

Vårt fokus ligger på ett ekonomiskt och cirkulärt flöde av allt från brännbart och wellpapp till trä och deponi.

Vi har allt ifrån mindre sopkärl till 35m3 container.

Kontakta oss för mer information eller offert.